Dana 22. jula 2019 godine, u Podgorici, potpisan je Sporazum o saradnji izmedju Podgoričkog kluba i Internacionalne fondacije za održivi mir i razvoj. U ime Podgoričkog kluba sporazum je potpisao predsjednik Kluba Filip Vujanović, raniji Predsjednik Crne Gore a u ime navedene Fondacije Prof. Dr. Eldar Hasanov, Generalni sekretar Fondacije.

 

Ova Fondacija je formirana 4. marta 2009. godine, kao nevladina i neprofitna organizacija, od uglednih intelektualaca, naučnika, diplomata i javnih ličnosti iz brojnih država Azije i Evrope. Fondacija je inicirala i realizovala niz aktivnosti i projekata u funkciji jačanja mira, dijaloga, harmonije i saradnje medju državama na ova dva kontinenenta ali i u ukupnoj medjunarodnoj zajednici. Fondacija je stekla visok ugled i uspostavila saradnju sa organizacijama visoke reputacije.

 

Nakon potpisa Sporazuma razmotreni su modeli saradnje i partnerstva Kluba i Fondacije a radi zajedničke afirmacije njihovih misija.