DEKLARACIJA PODGORIČKOG KLUBA
ZA MIR, STABILNOST I RAZVOJ ZAPADNOG BALKANA
 
Nakon održane Konferencije sa Federacijom Univerzalnog Mira (UPF), u Tirani, dana 2. aprila 2022. godine, mi, članovi Podgoričkog kluba:
 
AFIRMIŠUČI temeljne principe Podgoričkog kluba definisane "Vizijom za Zapadni Balkan – 2030" koja se ostvaruje "Novim narativom za Zapadni Balkan";
 
KONSTATUJUĆI da su mir, stabilnost, dobrosusjedski odnosi i saradnja neophodan uslov razvoja država i regiona Zapadnog Balkana;
 
ISKAZUJUĆI odlučnost da se dijalogom rješavaju otvorena pitanja Zapadnog Balkana, uz punu ravnopravnost i međusobno uvažavanje;
 
OCJENJUJUĆI da su integracija u EU i prihvatanje njenih standarda od posebnog interesa za države Zapadnog Balkana;
 
UVAŽAVAJUĆI partnerstvo EU-Zapadni Balkan utemeljeno Berlinskim procesom i odlučnost država Zapadnog Balkana da unaprijede regionalnu saradnju u oblasti ekonomije, obrazovanja, kulture i nauke i istraživanja;
 
POSEBNO VREDNUJUĆI regionalnu ekonomsku saradnju na Zapadnom Balkanu kroz Zajedničko regionalno tržište, ocjenjujući značajnim Deklaraciju lidera Zapadnog Balkana o Zajedničkom regionalnom tržištu i Deklaraciju o zelenoj agendi za Zapadni Balkan, koje su potpisane u Sofiji na Samitu lidera EU-Zapadni Balkan u novembru 2020. godine;
 
ISTIČUĆI NUŽNOST da Zajedničko regionalno tržište Zapadnog Balkana koordiniraju postojeće regionalne inicijative – Savjet za regionalnu saradnju Procesa saradnje Jugoistočne Evrope i CEFTA – očekujući da se ove regionalne inicijative aktivno i neposredeno uključe u kreiranje ovog tržišta i budu posvećene njegovom ostvarivanju u svih šest oblasti;
 
PREPOZNAJUĆI u Ekonomsko-investicionom planu za Zapadni Balkan podršku Evropske unije razvoju Zapadnog Balkana, vrednujući ga kao važnu šansu prosperiteta država i regiona Zapadnog Balkana;
 
NAGLAŠAVAJUĆI da je Podgorički klub afirmisao potrebu regionalne ekonomske saradnje na Zapadnom Balkanu (Kopaonik biznis forum 2020. i Ekonomski forum BiH u Sarajevu 2020.), u obrazovanju (Tirana 2019.), u oblasti nauke i istraživanja (Ulcinj 2019.) i evropskih integracija država Zapadnog Balkana ( Skopje 2019 – Regionalna konferencija "EU proširenje na raskršću");
 
UKAZUJUĆI na kompleksnost i osjetljivost unutrašnjih prilika u državama Zapadnog Balkana, kao i na složene i nestabilne međudržavne i regionalne odnose:
 
POZIVAMO lidere i uticajne političare država Zapadnog Balkana na poštovanje suvereniteta i nemiješanja u unutrašnja pitanja drugih država;
 
OČEKUJEMO da lideri i uticajni političari u Bosni i Hercegovini, Zapadnom Balkanu i međunarodnoj zajednici uvažavaju suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ravnopravnost njenih entiteta, konstitutivnost tri njena naroda i jednakopravnost svih njenih građana;
 
POZIVAMO lidere i uticajne političare država Zapadnog Balkana da izvrše preuzete obaveze iz Deklaracije o Zajedničkom regionalnom tržištu Zapadnog Balkana i Deklaracije o zelenoj agendi Zapadnog Balkana, a koje će se koordinirati kroz regionalne inicijative – Savjet za regionalnu saradnju Procesa saradnje Jugoistočne Evrope i CEFTA inicijativu;
 
OČEKUJEMO posvećenost država Zapadnog Balkana korišćenju Ekonomsko-investicionog plana kojim je Evropska unija podržala Zajedničko regionalno tržište Zapadnog Balkana i njegove infrastrukturne projekte radi razvoja država i regiona Zapadnog Balkana;
 
POZIVAMO lidere država Zapadnog Balkana i Evropske unije na očuvanje kredibilne perspektive pristupanja EU, zasnovane na striktnim i pravednim kriterijumima, u skladu sa individualnim zaslugama i dostignućima svake države Zapadnog Balkana.
 
Filip Vujanović, Predsjednik Crne Gore (2003-2018)
Alfred Moisiu, Predsjednik Republike Albanije (2002-2007)
Stjepan Mesić, Predsjednik Republike Hrvatske (2000-2010)
Nataša Mićić, v.d. Predsjednice Republike Srbije (2002-2004)
Fatmir Sejdiu, Predsjednik Republike Kosovo (2006-2010)
Mladen Ivanić, Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine (2014-2018)