Osnovan u Podgorici na Osnivačkoj Skupštini koja je održana 1. Februara 2019 godine,na osnovu člana 11 Zakona o nevladinim organizacijama (Sl.list Crne Gore br.31/11 i 37/17)

Osnivačka Skupština je bila u sastavu:

 1. Zlatko Lagumdžija, Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine 2001-2002 
 2. Branko Crvenkovski, Predsjednik Makedonije 2004-2009 
 3. Danilo Tirk, Predsjednik Slovenije 2007-2012, 
 4. Mirko Cvetković,Predsjednik Vlade Srbije 2008-2012
 5. Jadranka Kosor, Predsjednica Vlade Hrvatske 2009-2011,
 6. Filip Vujanović, Predsjednik Crne Gore 2003-2018.*

Na Osnivačkoj Skupštini izabran je Upravni odbor u sastavu: 

 1. Alfred Moisiu, Predsjednik Albanije 2002-2007
 2. Zlatko Lagumdžija, Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine 2001-2002
 3. Fatmir Sejdiu, Predsjednik Kosova 2006-2010
 4. Branko Crvenkovski, Predsjednik Makedonije 2004-2009
 5. Danilo Tirk, Predsjednik Slovenije 2007-2012,
 6. Mirko Cvetković, Predsjednik Vlade Srbije 2008-2012
 7. Jadranka Kosor, Predsjednica Vlade Hrvatske 2009-2011,
 8. Filip Vujanović, Predsjednik Crne Gore 2003-2018.

Za predsjednika Upravnog odbora a time, shodno Statutu,i predsjednika Podgoričkog kluba izabran je Filip Vujanović predsjednik Crne Gore 2003-2018 godina.

Za Generalnog sekretara Kluba imenovan je Ruždija Tuzović, raniji savjetnik predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića.

Za članove Podgoričkog kluba su izabrani:

 1. Alfred Moisiu, Predsjednik Albanije 2002-2007 
 2. Fatmir Sejdiu, Predsjednik Kosova 2006-2010 
 3. Hari Kostov, Predsjednik Vlade Makedonije 2004 
 4. Milan Kučan, Predsjednik Slovenije 1991 - 2002
 5. Nataša Mićić, v.d. Predsjednica Srbije 2002 – 2004 
 6. Stjepan Mesić, Predsjednik Hrvatske 2000. - 2010.
 7. Igor Lukšić, Predsjednik Vlade Crne Gore 2010.–2012

Na Osnivačkoj Skupštini su usvojene Odluka o osnivanju, Statut, Temeljni akt, Osnivni pravci djelovanja i Koncept " Novi narativ za Zapadni Balkan-Vizija 2030".

Odlučeno je da Koncept "Novi narativ za Zapadni Balkan-Vizija 2030" bude naslov proširenih radnih sastanaka na visokom nivou Podgoričkog kluba kome bi se dodala konkretna tematska oznaka.

Podgorički klub je upisan u Registar Ministarstva javne uprave Rješenjem br. 06-006/19 – UPI-97/2 od 1. februara 2019 godine.

*(redosled odredjen po azbučnom redu)

 


 

Na osnovu čl. 7, 9 i 15 Statuta Podgoričkog kluba i čl. 2, 3 i 4 st.1 Poslovnika o radu Upravnog odbora Podgoričkog kluba, Upravni odbor je dana 25. marta 2019 godine, donio sledeću.

 
O D L U K U
 
Za članove Podgiričkog kluba biraju se:
 

1.      Redjep Meidani, raniji Predsjednik Albanije 1997.–2002.
2.      Atifete Jahjaga, ranija Predsjednica Kosova 2011. – 2016.

 
 
R a z l o z i

Raniji Predsjednik Albanije Alfred Moisiu i raniji Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju svojim mailom od 16. marta 2019 godine predložili su za članstvo u Podgoričkom klubu Redjepa Meidanija, ranijeg Predsjednika Albanije i Atifete Jahjagu raniju Predsjednicu Kosova. 

Kako su u vremenu navedenog predloga na Forumu u Azerbejdzanu u Bakuu bili članovi Upravnog odbora - raniji Predsjednici Slovenije Danilo Tirk, premijeri Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske Mirko Cvetković, Zlatko Lagumdžija i Jadranka Kosor predsjednik Podgoričkog kluba im je predočio predlogom sa kojim su se oni saglasili.

O predlogom mailom obavješten i raniji Predsjednik Sjeverne Makedonije Branko Crvenkovski koji je, takodje, se saglasio sa navedenim predlogom.
 
Na osnovu odredaba Statuta Podgoričkog klub i Pravilnika o radu Upravnog odbora ovog kluba, označenih u uvodu odluke, odlučeno je kao u njenoj izreci.
 
 
 

Podgorica.                                                                    Predsjednik Podgoričkog kluba,

25. marta 2019.                                                                        Filip Vujanović

 

 

 

TEMELJNI AKT PODGORIČKOG KLUBA

Podgorički klub ( u daljem tekstu:Klub) osnovan je na Osnivačkoj Skupštini Podgoričkog kluba koja je održana u Podgorici dana 1. februara 2019 godine. 

Članovi kluba mogu biti raniji predsjednici država i vlada Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Slovenije, Srbije, Hrvatske i Crne Gore.(redosled označen po azbučnom redu). Klub se opredjelio za članstvo ranijih predsjednika drżava i vlada ovih država polazeći od Strategije odnosa EU i Zapadnog Balkana do 2025 godine koja je usvojena u Sofiji 17.maja 2018.godine. Ova strategija se odnosi na označene države Zapadnog Balkana a Slovenija i Hrvatska treba da budu most njihovog povezivanja sa EU. Takodje,sve ove države su u regionalnoj inicijativi Brdo Brijuni koja je pokrenula od EU Berlinski proces posebno važan za države Zapadnog Balkana.

Klub je osnovan kao dobrovoljna i neprofitna organizacija radi ostvarivanja opštih interesa i ciljeva.

Klub je osnovan uvažavajući procjenu članova kluba o potrebi formiranja kluba.

Klub će biti posvećen prosperitetu,dobrim odnosima i afirmaciji evropskivrijednosti u državama članova Kluba,kao i regiona i Jugoistočne Evrope kojoj pripada.

Klub će, uz puno poštovanje vrijednosti i posebnosti država članica kluba,snažno doprinositi razvoju dobrosusjedstva,regionalnoj saradnji i afirmaciji regiona u medjunarodnoj zajednici.

Klub će biti posvećen zaštiti ljudskih i manjinskih prava i afirmaciji vladavine prava u skladu sa najvišim evropskim i medjunarodnim standardima.

Klub će,u ostvarivanju opštih interesa i ciljeva zbog kojih je osnovan, organizovano dijelovati koristeći iskustva članova Kluba u obavljanju ranijih državnih dužnosti.

Klub je opredjeljen za punu saradnju sa akademskim zajednicama,privrednim komorama i udruženjima koja su posvećena interesima i ciljevima zbog kojih Klub djeluje.

Klub očekuje saradnju,podršku i pomoć svih u medjunarodnoj zajednici koji vrednuju stabilnost,prosperitet i dobre odnose država članica Kluba,kao i razvoj i afirmaciju regiona i Jugoistočne Evrope.

Klub će imati punu javnost rada koja će se ostvarivati u skladu sa Statutom Kluba.

Klub bira svoje članove u skladu sa Statutom Kluba i oni predstavljaju,u normativnom smislu,Skupštinu Kluba a Upravni odbor je organ upravljanja Kluba.

Klub će predstavljati predsjednik Kluba i Generalni sekretar Kluba u odnosu na poslove koji su utvrdjeni Statutom Kluba i njegovog Upravnog odbora.

Klub se osniva na neodredjeno vrijeme.

Klub ima status pravnog lica koji dobija registracijom kod nadležnog državnog organa u Crnoj Gori.

 

U skladu sa potrebom upotrebe rodno senzitivnog jezika izrazi koji se u ovom aktu koriste u muškom rodu podrazumjevaju iste izraze u ženskom rodu.