Danas, 09. aprila 2019. godine, se održao Forum „Nauka i inovacija Vizija 2030 za Zapadni Balkan“ u organizaciji Ministartva nauke Crne Gore i Podgoričkog kluba.

Cilj foruma je bio da se okupe ključni partneri i akteri kako bi se razmijenila mišljenja i razmotrila vizija jačanja istraživanja i inovacija u regionu Zapadnog Balkana.

Tranzicija ka društvima znanja se počela dešavati i u regionu Zapadnog Balkana, a kako se bolje pozicionirati, kako iskoristiti regionalnu saradnju i podršku EU institucija - kako kreirati novi narativ za naš region, bile su teme prvog foruma "Podgoričkog kluba".

Konferenciju su otvorili g-din Filip Vujanović predsjednik Podgoričkog kluba podsjećajući da je “Podgorički klub sui generis regionalna inicijativa posvećena prosperitetu Zapadnog Balkana i njegovoj afirmaciji u medjunarodnoj zajednici. Inicijativa je sui generis jer su joj članovi raniji predsjednici drżava i vlada koji svojim iskustvom i dobrom voljom ostvaruju misiju Kluba. U toj misiji članovi Kluba iz Hrvatske i Slovenije su konekcija i most prema EU”.

Vujanović je istakao da je misija Podgoričkog kluba promovisanje novih odnosa na Zapadnom Balkanu kroz novi narativ koji se bavi sadašnjošću i budućnošću. Novi narativ promoviše dijalog i sporazumjevanje radi bolje saradnje i partnerstva na Zapadnom Balkanu.

Ministarka Sanja Damjanović, obratila se prisutnima ispred Ministarstva nauke Crne Gore navodeći da proces integracija u Evropski istraživački prostor i Uniju inovacija donosi regionu Zapadnog Balkana nove izazove i prilike koje bi se najdjelotvornije mogle realizovati putem regionalne i međunarodne saradnje, posebno ističući potrebu regiona za snažnom podrškom od strane glavnih aktera iz Evropske unije i drugih organizacija i institucija.

“Ključ uspjeha leži u pronalasku našeg zajedničkog puta ka ekonomiji zasnovanoj na zanju. Stoga, uvjerena sam da možemo postići više i bolje te na taj način postati ravnopravni partner našim evropskim kolegama”, zaključila je Damjanović.

U okviru prve sesije govorili su ključni govornici iz Regionalnog savjeta za saradnju, Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju, Evropske komisije, Savjeta Evrope, Berlinskog procesa i CERN-a. Učesnici su se saglasili o važnosti mapiranja naučnoistraživačke infrastrukture na regionalnom nivou, kako bi budući naučnici bili upućeni o postojećoj infrastrukturi koju mogu koristiti. Svjesni zajedničke prošlosti a i zajedničke budućnosti zemalja Zapadnog Balkana, predstvanici Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju i Evropske komisije naveli su potrebu stavljanja u funkciju ljudskih resursa u cilju ubrzavanja razvoja i inovacija u ovim zemljama. Zaključeno je da bi se pokretanjem procesa saradnje između akademske zajednice i onih koji donose političke odluke mogle sprovesti sistemske reforme koje će rezultirati smanjenjem odliva talenata sa ciljem integracije regiona Zapadnog Balkana u Evropsku uniju.

U sklopu ministarskog panela, na kojem su predstavnici vlada regiona govorili o svojim naporima u cilju postizanja ekonomske konkurentnosti svojih zemalja, zaključeno je da region Zapadnog Balakana dijeli iste izazove i probleme. Kroz regionalnu saradnju i razmjenu iskustava na najbolji način mogu se definisati isti izazovi i pokrenuti razvoj zasnovan na istraživanju i inovacijama, te da se na tom putu očekuje značajna podrška Evropske unije, koja podrazumijeva i određene instrumente finansiranja za Zapadni Balkan.

 

Govor Filip Vujanović | Govor Sanja Damjanović