Regionalna konferencija “EU Proširenje na raskršću”

ZAJEDNIČNA DEKLARACIJA

 

 Mi, članovi Podgoričkog kluba

 Reafirmirajući temeljne principe Podgoričkog kluba u definisanju zajedničke "Vizije za Zapadni Balkan 2030" i "Novog Narativa za Zapadni Balkan",

 Pozdravljajući akt Komunikacije Komisije „Vjerodostojna perspektiva proširenja za pojačani angažman EU na Zapadnom Balkanu“ od 6. februara 2018.

 Priznajući postignuti napredak zemalja kandidata i potencijalnih kandidata u procesu integracije u EU,kao i njihovo opredjeljenje da se usklade sa Sofijskom deklaracijom sa samita EU-a i Zapadnog Balkana održanog u Sofiji 17. maj 2018.

 Imajući u vidu zaključke Vijeća za proširenje i proces stabilizacije i pridruživanja od 26. juna 2018.

 Dajući potpunu podršku potpisivanju Prespanskog Sporazuma koji je doprineo regionalnoj stabilnosti, intenziviranju regionalne saradnje i jačanju euroatlantske perspektive Regiona,

 Naglašavajući potrebu za pojačanim intenzitetom u sprovođenju reformi agende EU sa posebnim naglaskom na vladavini prava, naročito borbi protiv korupcije, organiziranog kriminala i nasilnog ekstremizma, dobrog upravljanja i jačanju demokratskih institucija, reformi javne administracije i temeljnih prava u skladu sa ciljevima UN-a za održivi razvoj.

 Potvrđujući da Euro-Atlantska agenda za Zapadni Balkan nema alternative i pri tome pozivajući na mobilizaciju cijelog društva,primjenjujući princip sveobuhvatnosti u implementaciji hitnih reformskih prioriteta,

 Pohvalivši ulogu Vijeća za regionalnu saradnju u unapređenju regionalne saradnje i sprovođenju Višegodišnjeg akcijskog plana za regionalnu ekonomsku integraciju, kao jednog od glavnih rezultata Berlinskog procesa, kao i podršku integraciji Zapadnog Balkana u EU,

Ističući da je kredibilna perspektiva pristupanja ključni pokretač za transformaciju društva kroz unutrašnje reforme,čime se doprinosi izgradnji demokratskih kapaciteta i jačanju regionalne saradnje

Uzimajući u obzir unutrašnje političke događaje u EU i aktualni geo-politički kontekst.

 SAGLASILI SMO SE

 Da pozovemo Evropsku uniju i njene lidere na očuvanje kredibilne perspektive pristupanja, zasnovanu na striktnim ali pravednim kriterijima pristupanja u skladu sa individualnim zaslugama i dostignućima svake države,

 Da pozovemo države kandidate i države potencijalne kandidate da nastave sa sprovođenjem reformi ne samo radiispunjenje postavljenih preduslova EU, već i ubrzavanje procesa društveno ekonomskog usaglašavanja sa EU;

 Da pozdravimo rezultate izbora u EU u kojima su snage na strani proširenja pobjedile u velikoj većini

 Da istaknemo važnost održavanja dobre dinamike proširivanja usvajanjem strateških odluka za sve države u pregovorima, za države kandidate i potencijalne kandidate.

 U ovom kontekstu, od ključne je važnosti usvojiti odluku o datumu za otvaranje pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom.

 Dalje odlaganje donošenja ovih odluka u sadašnjem geopolitičkom i geoekonomskom kontekstu moglo bi imati štetan uticaj i na unutrašnjem i na regionslno nivou.Svjedoci smo izazova globalnom poretku zasnovanom na demokratskim i zajedničkim vrijednostima društva i njihovim mogućim negativnim uticajem na Zapadni Balkan.

Retrogradne politike podjele, suprotstavljene regionalnoj saradnji, koje podstiču izolacionizam, politiku odvraćanja i koje su utemeljene na populizamu umjesto na zajedničkim vrijednostima i evropskim standardima, nažalost, nisu samo daleka istorijska sjećanja i predstavljaju ozbiljnu prijetnju Zapadnom Balkanu.

Te identitetske politike izgleda dobijaju svoju rastuću globalnu važnost, prijeteći da dodatno devalviraju koncept zajedničkih vrijednosti i multilateralizma, demokratskih normi i prava i slobode pojedinaca.

Na 20. godišnjici od promovisanja Pakta stabilnosti za Jugoistočnu Evropu koji je pokrenut u Sarajevu kao sveobuhvatna strategija građenja odnosa sigurnosti, stabilnosti i razvoja nakon užasnih ratova, mi, članovi Podgoričkog kluba, izražavamo našu spremnost učiniti sve kako bi spriječili da Zapadni Balkan ponovo bude žrtva retrogradnih ideja i trendova.

Mi, dakle, pozivamo EU i sve relevantne donosioce odluka u medjunarodnoj zajednici da se pridruže našem naporu prepoznajući izazove i pružajući pomoć u zaštiti Evropskog narativa o proširenju,pomirenju i integraciji ne samo kroz birokratske nirme i Acquis Communitaire već i kroz odvažane i odlučne političke odluke.

 

FEDERICA MOGHERINI
Visoka predstavnica

Zamjenica Predsjednika Evropske komisije

Gospodinu Filipu Vujanoviću,
Predsjedniku Podgoričkog kluba,
 
Dragi gospodine Vujanoviću, 

Hvala Vam za pismo kojim ste me informisali o osnivanju Podgoričkog kluba. Ja sam oduševljena da vidim da ste Vi i Vaše kolege preduzeli ovu inicijativu kojom ćete Vašim iskustvom i posvećenošću pomoći dalji razvoj saradnje na Zapadnom Balkanu u unapredjenju zajedničkog cilja regiona u evropskim integracijama.

Ja vjerujem da je regionalna saradnja ključna za dobrobit naroda Zapadnog Balkana i njegovog susjedstva,a jednako za njihov napredak na putu prema Evripskoj Uniji. Osnivanje Podgoričkog kluba naglašava naše zajedničko uvjerenje da povezanost u svim oblastima, uključujući ekonomsku integraciju i saradnju mladih, kao važan prioritet regionalne saradnje i promocije zajedničkih vrijednosti i stvaranja konsenzusa u korišćenju raspoloživih potencijala regoina.

 
Srdačno, 
Federica Mogherini

  

Danas, 09. aprila 2019. godine, se održao Forum „Nauka i inovacija Vizija 2030 za Zapadni Balkan“ u organizaciji Ministartva nauke Crne Gore i Podgoričkog kluba.

Cilj foruma je bio da se okupe ključni partneri i akteri kako bi se razmijenila mišljenja i razmotrila vizija jačanja istraživanja i inovacija u regionu Zapadnog Balkana.

Tranzicija ka društvima znanja se počela dešavati i u regionu Zapadnog Balkana, a kako se bolje pozicionirati, kako iskoristiti regionalnu saradnju i podršku EU institucija - kako kreirati novi narativ za naš region, bile su teme prvog foruma "Podgoričkog kluba".

Podgorički Klub i Ministarstvo nauke Crne Gore organizuju prvi u nizu događaja na visokom nivou koji će biti posvećen Forumu “Nauka i inovacije Vizija 2030 za Zapadni Balkan”

Forum će biti održan 09. aprila 2019. godine u Hotelu “Holiday Villages Montenegro – Karisma Hotels Adriatic”, Ulcinj, Crna Gora.

Podgorički klub posvećen je prosperitetu, očuvanju dobrosusjedskih odnosa, regionalnoj saradnji i afirmaciji na međunarodnoj sceni, u namjeri da podstakne viziju razvoja Regiona Zapadnog Balkana u oblasti ekonomije, kulture, nauke, istraživanja i inovacija do 2030. godine. Koncept rada Kluba nosi naziv “Novi narativ za Zapadni Balkan – Vizija 2030”, dok će prvi u nizu susreta na visokom nivou biti posvećem aktuelnim naporima ovog regiona u oblasti nauke i inovacija, kao razmatranju zajedničke vizije razvoja u ovoj oblasti do 2030. godine.

Više informacija možete pogledati na stranici Foruma.

Danas je Gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković primio delegaciju "Podgoričkog kluba" sa predsjednikom i članom kluba Filipom Vujanovićem i Igorom Lukšićem i generalnim sekretarom Ruždijom Tuzovićem koji su mu predstavili aktivnosi i planove ovog kluba.

Detaljno su saopštili razloge osnivanja i posvećenost kluba doprinosu prosperitetu, dobrim odnosima i afirmaciji evropskih vrijednosti u državama iz kojih su članovi kluba. Takodje, i vrednovanju samog regiona i Jugoistočne Evrope kojoj region pripada.

Klub će djelovati na platformi "Novi narativ za Zapadni Balkan-Vizija 2030" i, na osnovama Sporazuma EU-Zapadni Balkan do 2025 godine, predlagati stalno unapredjenje dobrosusjedstva i regionalne saradnje u oblasti ekonomije, kulture, obrazovanja, nauke i istraživanja.

Iskazali su zadovoljstvo da će "Podgorički klub", u suorganizaciji sa Ministarstvom nauke Crne Gore, u aprilu ove godine organizovati Forum posvećen saradnji država Zapadnog Balkana u oblasti nauke i inovacija. Učešće naučnika i istraživača visokog ugleda najavljuje uspješnost ovog Foruma.

Gradonačelnik Podgorice je iskazao zadovoljstvo da klub ima ime našeg Glavnog grada i podržao aktivnosti i planove ovog kluba.

 

Evo ako se slažete da počnemo tako što ćemo vam se mi zahvaliti na ovakvom brojnom prisustvu koje je za nas, moram reći, iznenađujuće ali i dokaz da smo krenuli sa pravom stvari i da je ona u funkciji interesovanja medija koja je evo na nivou naših najvećih očekivanja. 

Veoma bi nas radovalo da pratite naš rad, a mi ćemo biti maksimalno otvoreni i u funkciji vaše pune informacije. 

Želimo da ovo udruženje bude najotvorenije udruženje i da imamo najotvoreniju komunikaciju sa medijima. Sa ambicijom da se mi ne bavimo dnevnom politikom i našom molbom da nam ne postavljate sad dnevno politička pitanja. Nego da se bavimo onim što je stanje unutar regiona. Potrebe da imamo dobrosusjedske odnose,regionalnu saradnju i promociju regiona u međunarodnoj zajednici. Sa vama je Osnivački odbor Podgoričkog kluba. Ovom odboru nedostaju dva člana upravnog odbora, to su raniji predsjednik Albanije Alfred Moisiu i raniji predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu. A ovdje imamo ranijeg predsjednika Slovenije gospodina Danila Tirka, raniju predsjednicu Vlade Hrvatske gospođu Jadranku Kosor, ranijeg predsjendika Vijeća ministara BiH Zlatka Lagundžiju, ranijeg predsjednika Makedonije Branka Crvernkovskog i ranijeg predsjendika Vlade Srbije Mirka Cvetkovića.