FEDERICA MOGHERINI
Visoka predstavnica

Zamjenica Predsjednika Evropske komisije

Gospodinu Filipu Vujanoviću,
Predsjedniku Podgoričkog kluba,
 
Dragi gospodine Vujanoviću, 

Hvala Vam za pismo kojim ste me informisali o osnivanju Podgoričkog kluba. Ja sam oduševljena da vidim da ste Vi i Vaše kolege preduzeli ovu inicijativu kojom ćete Vašim iskustvom i posvećenošću pomoći dalji razvoj saradnje na Zapadnom Balkanu u unapredjenju zajedničkog cilja regiona u evropskim integracijama.

Ja vjerujem da je regionalna saradnja ključna za dobrobit naroda Zapadnog Balkana i njegovog susjedstva,a jednako za njihov napredak na putu prema Evripskoj Uniji. Osnivanje Podgoričkog kluba naglašava naše zajedničko uvjerenje da povezanost u svim oblastima, uključujući ekonomsku integraciju i saradnju mladih, kao važan prioritet regionalne saradnje i promocije zajedničkih vrijednosti i stvaranja konsenzusa u korišćenju raspoloživih potencijala regoina.

 
Srdačno, 
Federica Mogherini

  

Danas, 09. aprila 2019. godine, se održao Forum „Nauka i inovacija Vizija 2030 za Zapadni Balkan“ u organizaciji Ministartva nauke Crne Gore i Podgoričkog kluba.

Cilj foruma je bio da se okupe ključni partneri i akteri kako bi se razmijenila mišljenja i razmotrila vizija jačanja istraživanja i inovacija u regionu Zapadnog Balkana.

Tranzicija ka društvima znanja se počela dešavati i u regionu Zapadnog Balkana, a kako se bolje pozicionirati, kako iskoristiti regionalnu saradnju i podršku EU institucija - kako kreirati novi narativ za naš region, bile su teme prvog foruma "Podgoričkog kluba".

Podgorički Klub i Ministarstvo nauke Crne Gore organizuju prvi u nizu događaja na visokom nivou koji će biti posvećen Forumu “Nauka i inovacije Vizija 2030 za Zapadni Balkan”

Forum će biti održan 09. aprila 2019. godine u Hotelu “Holiday Villages Montenegro – Karisma Hotels Adriatic”, Ulcinj, Crna Gora.

Podgorički klub posvećen je prosperitetu, očuvanju dobrosusjedskih odnosa, regionalnoj saradnji i afirmaciji na međunarodnoj sceni, u namjeri da podstakne viziju razvoja Regiona Zapadnog Balkana u oblasti ekonomije, kulture, nauke, istraživanja i inovacija do 2030. godine. Koncept rada Kluba nosi naziv “Novi narativ za Zapadni Balkan – Vizija 2030”, dok će prvi u nizu susreta na visokom nivou biti posvećem aktuelnim naporima ovog regiona u oblasti nauke i inovacija, kao razmatranju zajedničke vizije razvoja u ovoj oblasti do 2030. godine.

Više informacija možete pogledati na stranici Foruma.

Danas je Gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković primio delegaciju "Podgoričkog kluba" sa predsjednikom i članom kluba Filipom Vujanovićem i Igorom Lukšićem i generalnim sekretarom Ruždijom Tuzovićem koji su mu predstavili aktivnosi i planove ovog kluba.

Detaljno su saopštili razloge osnivanja i posvećenost kluba doprinosu prosperitetu, dobrim odnosima i afirmaciji evropskih vrijednosti u državama iz kojih su članovi kluba. Takodje, i vrednovanju samog regiona i Jugoistočne Evrope kojoj region pripada.

Klub će djelovati na platformi "Novi narativ za Zapadni Balkan-Vizija 2030" i, na osnovama Sporazuma EU-Zapadni Balkan do 2025 godine, predlagati stalno unapredjenje dobrosusjedstva i regionalne saradnje u oblasti ekonomije, kulture, obrazovanja, nauke i istraživanja.

Iskazali su zadovoljstvo da će "Podgorički klub", u suorganizaciji sa Ministarstvom nauke Crne Gore, u aprilu ove godine organizovati Forum posvećen saradnji država Zapadnog Balkana u oblasti nauke i inovacija. Učešće naučnika i istraživača visokog ugleda najavljuje uspješnost ovog Foruma.

Gradonačelnik Podgorice je iskazao zadovoljstvo da klub ima ime našeg Glavnog grada i podržao aktivnosti i planove ovog kluba.

 

Evo ako se slažete da počnemo tako što ćemo vam se mi zahvaliti na ovakvom brojnom prisustvu koje je za nas, moram reći, iznenađujuće ali i dokaz da smo krenuli sa pravom stvari i da je ona u funkciji interesovanja medija koja je evo na nivou naših najvećih očekivanja. 

Veoma bi nas radovalo da pratite naš rad, a mi ćemo biti maksimalno otvoreni i u funkciji vaše pune informacije. 

Želimo da ovo udruženje bude najotvorenije udruženje i da imamo najotvoreniju komunikaciju sa medijima. Sa ambicijom da se mi ne bavimo dnevnom politikom i našom molbom da nam ne postavljate sad dnevno politička pitanja. Nego da se bavimo onim što je stanje unutar regiona. Potrebe da imamo dobrosusjedske odnose,regionalnu saradnju i promociju regiona u međunarodnoj zajednici. Sa vama je Osnivački odbor Podgoričkog kluba. Ovom odboru nedostaju dva člana upravnog odbora, to su raniji predsjednik Albanije Alfred Moisiu i raniji predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu. A ovdje imamo ranijeg predsjednika Slovenije gospodina Danila Tirka, raniju predsjednicu Vlade Hrvatske gospođu Jadranku Kosor, ranijeg predsjendika Vijeća ministara BiH Zlatka Lagundžiju, ranijeg predsjednika Makedonije Branka Crvernkovskog i ranijeg predsjendika Vlade Srbije Mirka Cvetkovića.