Cilj Foruma je da okupi ključne partnere i aktere kako bi se razmijenila mišljenja i razmotrila vizija jačanja istraživanja i inovacija u Regionu Zapadnog Balkana. Krajni cilj je razvoj održive ekonomije i društvene kohezije, kao i premošćavanje jaza koji postoji između ovog regiona i ostatka Evrope. 

Među učesnicima Foruma predstavnici Regionalnog savjeta za saradnju (RCC), Evropske komisije – Generalnog direktorata za istraživanja i inovacije (DG RTD), Njemačke nacionalne akademije nauka Leopoldine - Berlinskog procesa – Zajedničke naučne konferencije, Savjeta Evrope i Evropskog instituta za istraživanja i inovacije (EIT), kao i predstavnici nadležnih resora za nauku i inovacije i predstavnici naučnoistraživačke i privredne zajednice u Regionu Zapadnog Balkana.